BADANIA PSYCHOTECHNICZNE :

- kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy,
- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości lub
   po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
- kierowców, którzy przekroczyli liczbę punktów karnych,
- kierowców ubiegających się ponownie o zatrzymane
   prawo jazdy,
- w ramach okresowych badań profilaktycznych
   zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub wykonujących
   przewozy na potrzeby własne,
- operatorów wózków widłowych i innych,
- operatorów sprzętu budowlanego i drogowego,
- osób pracujących na wysokości.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę
specjalistyczną do badań.
PRACOWNIA
USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
Jadwiga Karolkiewicz
07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 36
Tel. 29 742 73 97, Kom. 609 275 716
Jadwiga Karolkiewicz, 07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 36 Tel. 29 742 73 97, Kom. 609 275 716
Reklama i Poligrafia 2011