BADANIA PSYCHOLOGICZNE :
- Pracowników ochrony fizycznej.
- Strażników miejskich i gminnych.
- Komorników sądowych.
- Osób ubiegających się o pozwolenie na broń.
- Osób posiadających pozwolenie na broń i
   chcących je przedłużyć.
- Kandydatów ubiegających się o stanowisko prokuratora,
   sędziego i kuratora sądowego.
- Osób ubiegających się o licencję pracownika
   zabezpieczenia technicznego I i II stopnia.
- Osób ubiegających się lub posiadających prawo do
   wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo
   bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie
   materiałami wybuchowymi , bronią , amunicją oraz
   wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
- Osób ubiegających się lub posiadających
   licencję detektywa.
- Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na
   nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych
   przeznaczonych do użytku cywilnego.
PRACOWNIA
USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
Jadwiga Karolkiewicz
07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 36
Tel. 29 742 73 97, Kom. 609 275 716
Jadwiga Karolkiewicz, 07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 36 Tel. 29 742 73 97, Kom. 609 275 716
Reklama i Poligrafia 2011