Istotne akty prawne

Kierowcy
- Ustawa o ruchu drogowym 20.06.1997. Dziennik Ustaw z 1997 nr. 160, poz. 1086.
- Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 23.07.2003 r.
   Dziennik Ustaw z 2003 r. nr. 149, poz. 1451.
- Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw 23.07.2203 r.
   Dziennik Ustaw z 2003 r. nr. 149, poz. 1452.
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań
   psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
   oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r. poz. 69.

Operatorzy
   Dziennik Ustaw nr. 69 z dnia 25.04.1996 - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe
   zgodne z wykazem.

Wysokość
   Dziennik Ustaw nr 69. z dnia 25.04.1996 - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe
   zgodne z wykazem.

Broń
   Ustawa z dnia 21 Maja 1999 r. o broni i amunicji.
   Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549.
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r.
   Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898.
   Zmiany: Dz. U. z 2001 r. nr. 22, poz. 261; z 2002 r. nr. 68, poz. 630.
PRACOWNIA
USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
Jadwiga Karolkiewicz
07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 36
Tel. 29 742 73 97, Kom. 609 275 716
Jadwiga Karolkiewicz, 07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 36 Tel. 29 742 73 97, Kom. 609 275 716
Reklama i Poligrafia 2011